Ajuntament de Rubí

Close
Author
dadesobertes
Description
Taula amb dades electorals (europees, estatals, autonòmiques i municipals) amb resums del cens, avanços i total vots per mesa amb històric des de l'any 1976
Category
Eleccions
Tags
eleccions, cens, resultats, meses, avanços
Rating
Current value: 0 out of 5
Data Provided By
Ajuntament de Rubí
License
Attribution 3.0 Unported
This view cannot be displayed
Actualment aquesta vista és privada. Vostè pot veure-la, però necessitarà fer-la pública per a que la gent la pugui veure.
Mesura
  • 500x425

  • 760x646

  • 950x808

Mesura Personalitzada

425x425 és la mesura mínima

L’ API de Dades Obertes de Socrata (SODA) proporciona accés programàtic a aquest conjunt de dades. Inclou la capacitat de filtrar, interrogar i agregar dades. Per obtenir més informació, consulteu la documentació API d’aquest conjunt de dades o visiteu el nostre portal de desenvolupadors

Punt Final de l'Acces de l'API:

IDs de les Columnes

CONVOCATORIA
convocatoria
CODI_CONVOCATORIA
codigo_convocatoria
ANY_CONVOCATORIA
any_convocatoria
DATA_CONVOCATORIA
data_convocatoria
MESA_DISTRICTE
mesa_districte
MESA_SECCIO
mesa_seccio
MESA
mesa
MESA_CENS
mesa_cens
MESA_AVANC3
mesa_avan_3
MESA_VOTS_NULS
mesa_vots_nuls
MESA_VOTS_BLANCS
mesa_vots_blancs
MESA_TOTAL_VOTS
mesa_total_vots

Crear una fulla de càlcul en Microsoft Excel per a analitzar o visualitzar aquest conjunt de dades. Si empra un enllaç OData, les dades es podran actualitzar.

Empri Microsoft Excel 2010, Microsoft Excel 2013 o Microsoft Power Query. Segueixi les instruccions ací, emprant la Documentació OData de Socrata.

Els usuaris de Tableau han de seleccionar l'opció d'OData v2 com a punt final.

Punt final OData V4:

Copia aquest enllaç:

You are viewing a mobile version of this dataset. To access the full dataset, tap here.